Aneta Kawka
Prezes Zarządu
Sekretariat Prezesa tel. (32) 4130 111

Krzysztof Lehnort
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowo- Ekonomicznych
tel.: (32) 41 30 111

Zarządca Sądowy
Bartosz Klepacz
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny lic. nr 209
wyznaczony Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy
dnia 23 listopada 2020 roku

Data publikacji: 15.07.2015 12:05 autor: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 05.02.2021 08:58 dokonana przez: Administrator
Historia zmian wpisu