Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1

fax: (032) 41 30 112
Centrala ul. Szpitalna 1: (32) 4130 100
Centrala ul. Zegadłowicza 3: (32) 4130 300
Sekretariat Prezesa: (32) 4130 111

NIP: 644-35-04-464
REGON: 240837054

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476320

Kapitał zakładowy: 109 152 000,00 zł
Nr Księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000021771

adres www.szpital.sosnowiec.pl
adres e-mail: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl

Data publikacji: 15.07.2015 12:09 autor: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 07.06.2022 00:20 dokonana przez: Dawid Kreps
Historia zmian wpisu